Loading...

วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2554

แนะนำหนังสือ เจาะลึกการตลาด A-Z


หนังสืออ่านประกอบการเรียนที่น่าสนใจ และอยากแนะนำให้ผู้เรียนได้พยายามหาอ่าน คือ
"เจาะลึกการตลาด A-Z"

ลองมาอ่านคำโปรยของหนังสือเล่มนี้ดูก่อนตัดสินใจซื้อนะครับ

ดร.วรัตต์ อินทสระ

............................................................

การตลาดไม่ใช่ศิลปะของการหาหนทางในการกำจัดสิ่งที่คุณผลิตออกไป แต่การตลาดเป็นศิลปะของ
การสร้างมูลค่าที่แท้จริง ให้เกิดขึ้นกับลูกค้า เป็นศิลปะของการช่วยให้ ลูกค้ามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น คำขวัญของนักการตลาดคือ

“คุณภาพ บริการ และคุณค่า”

นี่คือคำพูดของกูรูการตลาดอันดับหนึ่งของโลก ฟิลิป คอตเลอร์
คนที่เขียนหนังสือเล่มนี้ ดนัย จันทร์เจ้าฉายและยศยอด คลังสมบัติได้มีโอกาสเรียบเรียง
นำคมความคิดที่มีคุณูปการยิ่งมาถ่ายทอดเป็น

เจาะลึกการตลาดจาก A-Z หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมแนวคิดทางด้านการตลาด
ที่สำคัญ ๆรวม 80 หัวข้อ อาทิ “โฆษณา” “แบรนด์” “การสื่อสารและโปรโมชั่น” “ข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน” “แผนการตลาด” “การตลาดในยุคถดถอย” “ส่วนผสมทางการตลาด” “การตลาดระหว่างประเทศ” “จรรยาบรรณทางการตลาด” “การตลาดทางด้านภาพลักษณ์และความรู้สึก” เป็นต้น โดยไล่ตั้งแต่ A-Z

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น