Loading...

วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554

พวกเค้าไม่ใช่ดินอีกต่อไป

ใครคือครู ครูคือใครในวันนี้

ครูคือผู้ชี้นำทางความคิด ให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียน

ให้รู้ทุกข์รู้ยากรู้พากเพียร ให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้างงาน

ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ ให้สูงสุดความสัตว์เดรัจฉาน

ครูคือผู้สั่งสมอุดมการณ์ มีดวงมาลย์เพื่อมวลชน ใช่ตนเอง

ครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่ง สร้างคนจริงสร้างคนกล้าสร้างคนเก่ง

สร้างคนให้ได้เป็นตัวของตัวเอง ขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู

เพราะคนไทยมีครูจึงมีเราทุกคนในวันนี้

ครูที่ดีคืออะไร คำถามที่อยู่ในใจฉันมาเสมอ

เป็นคนที่สอนให้เด็กได้คะแนนสูง ๆ แค่นั้นเหรอ?

ก่อนที่ฉันกำลังจะยอมแพ้กับความที่จะเป็นครู

ฉันก็พบคำตอบของคำถามนี้

ครูไม่ใช่

แค่คนที่สอนหนังสือ

แต่อดทนเสียสละเพื่อขัดเกลาให้ศิษย์รู้ผิดชอบชั่วดีในชีวิตต่อไป

นั่นคือ ครูที่ดี


ฉันเป็นครูมาตลอด ๔๐ ปี คิดแล้วก็ตลกดีนะ มีคนบอกว่าครูก็เหมือนคนปั้นดิน
นี่ฉันคงปั้นดินไปเยอะมาก ใจหายเหมือนกัน พรุ่งนี้ฉันเป็นแค่คนแก่คนหนึ่ง
แต่สิ่งที่ฉันภูมิใจที่สุด คือพวกเค้าไม่ใช่ดินอีกต่อไป1 ความคิดเห็น: